BARRETT ÖSOFAGUS KANSER İLİŞKİSİ

Barrett Ösafagus – Kanser İlişkisi

Reflünün uzun dönemde en korkulan komplikasyonu yemek borusu kanseri riskidir. Batı toplumlarında son 30 yılda en hızlı artış gösteren kanser türü olan yemek borusu kanseri, çoğu kez reflünün yol açtığı hücresel değişim tarafından tetiklenmektedir.

Yemek borusunun son kısmını döşeyen hücrelerinin, asit ve alkali reflüsüne karşı bir savunma mekanizmasına sahip olmamasından ötürü hücreler zarar görmekte; eğer bu tahriş zamanında etkin şekilde kesilmezse bu hücrelerde metaplazi adı verilen değişim gerçekleşebilmekte ve hücre normal yapısından çıkmaktadır.

Barrett Ösafagus tanısı konulan bir hastanın yemek borusu kanseri olma riski, reflüsü olmayan bir kişiye göre 120-150 kat artmaktadır. Barrett ösafagus gelişmemiş bir reflü hastasında bu oran yaklaşık 40 kattır.

Hastanın her yıl taşıdığı ösafagus kanseri riski %0,5 iken, bu rakam yaşam boyunca yaklaşık %5'lik bir orana çıkabilmektedir.

Barrett Ösafagus'la karşılaşıldığında endoskopik bulgu, patolojik incelemeyle kesinleştirilmelidir.

Tedavide öncelikle Barrett Ösafagus oluşumuna neden olan reflü etkin ve kalıcı şekilde kesilmelidir. Hastanın takiplerinde Barrett Ösafagus'un sebat etmesi durumunda ise lokal tedaviler (mukozal rezeksiyon – elektrofrekans) uygulanabilir.