Reflü Belirtileri

Gastroösofagial reflü hastalığının ortaya çıkardığı belirtiler çok geniş bir spektruma yayılır.

Bu belirtileri genel olarak tipik ve atipik bulgular olarak sınıflandırmak mümkündür. Tipik bulguların hemen hepsi mide-bağırsak sistemiyle ilintili iken; atipik bulgular diğer organ sistemleriyle ilintili yakınmalar oluşturur. Laringofaringeal reflü olarak adlandırılan ve öncelikle kulak-burun-boğaz uzmanlarınca görülen hasta grubunda çoğu kez atipik bulgular belirgindir ve tipik yakınmalar hiç olmayabilir.

Duyumsanan yakınmalarla hastalık düzeyinin her zaman örtüşmeyebileceği göz ardı edilmemelidir. Kanser öncülü (prekanseröz) değişimlere yol açan Barrett Ösofagus özellikle yaşlı hastalarda çok fazla belirti vermezken, ileri boyutta yakınmaları olan ve yaşam kalitesinin bozukluğundan şikayet eden hastalarda endoskopide ileri düzeyde yangı saptanmayabilir.

Tipik Belirtiler

Göğüste göğüs kemiği arkasında yanma
Ağıza acı ekşi sıvı gelmesi
Geğirme, şişkinlik
Ağıza gıda artıkları gelmesi
Yutma güçlüğü, yutakta takılma duygusu

Atipik Belirtiler

Ses kısıklığı
Ağız kokusu
Çarpıntı, kalbe bası hissi
Nefes darlığı, nefes yetmezliği duygusu
Astım
Diş çürüğü
Süreğen yutak yangısı (kronik farenjit)
Hıçkırık
Süreğen sinüzit
Gıcık öksürüğü