Bebeklerde ve Çocuklarda Reflü

Mide içeriğinin yemek borusuna geri gelmesi olarak tanımlanan reflü yaşamın ilk 3 ayındaki bebeklerin yarısından fazlasında rastlanılan bir durumdur.

Bebek büyüdükçe ve mide kapak düzeneğini oluşturan yapılar geliştikçe reflü belirtileri giderek yok olur ve 12-18 ay sonunda nadiren devam eder.

Reflüsü olan bir bebekte;

Tükürme
Kusma
Öksürük
Huzursuzlık ve uyku bozukluğu
Beslenme güçlüğü
Kakada yada kusmukta kan görülebilir

Bebeklerin çoğunda kendiliğinden yok olan reflü eğer aşağıdaki sorunları oluşturursa önemlidir ve tedaviye başlanmalıdır.

Beslenme yetersizliğine bağlı gelişme geriliği
Huzursuzluk ve ağrı nedeni ile beslemeyi reddetmek
Solunum ile ilgili sorunlar (Hırıltılı solunum, astım, sık akciğer hastalığı)
Yemek borusunda hasara bağlı kan kaybı sonucu kansızlık
Tekrarlayan kulak ve sinüs enfeksiyonları

Bebeklerde Reflü Tanısı

Bebeklerde ve küçük çocuklarda erişkinlerde kullanılan tanı yöntemlerini kullanımı oldukça güçtür. Tanı çoğu kez anne babanın anlatımı ve muayene sonucunda konulur. Nadir durumlarda ilaçlı yutma testi, endoskopi yada pHmetri kullanılabilir.

Bebeklerde reflü sorununda alınabilecek önlemler:

Beslenme

Öğünler olası olduğunca sık ancak miktar küçük tutulmalıdır. Öğün sonrasında gaz çıkarması için karnına basınç uygulanmamalıdır.

Öğün sonrası yatırıldığında bebeğin başı gövdesine göre 15-25 derece yukarıda ve başı yanda olmalıdır.

Besinlerin koyu kıvamlı olması kusmayı ve reflüyü azaltacaktır. Ticari olarak satılan anti relü mamaaların yanısıra kıvam koyulaştırıcılarda bebeğin yaşı ile uyumlu olmak koşulu ile kullanılabilir. Yalancı meme kullanımı salya salgısını artırdığı mide boşalımınıda hızlandırabileceğinden yaralı olabilir.

İlaç Kullanımı

İlaç kullanımı yalnızca çocuk hastalıkları yada çocuk gastroenterolojisi uzmanı önerdiğinde ve reflünün sık akciğer enfeksiyonları yada gelişme geriliği gibi ciddi sorunlar yarattığında düşünülmelidir. Ranitidin ve Simetidin gibi h2 reseptör blokerleri, Sisaprid gibi mide boşalımını hızlandıran ilaçlar ve aljenik asit içeren ve yemek borusunun duvarını sıvayan ilaçlar kullanılabilir.

Cerrahi

Reflünün ciddi sağlık sorunlarına yada gelişme geriliğine yol açtığı, ilaç kullanımının yanıt vermediği ya da bebeğin büyümesi ile düzelmesi beklenmeyen durumlarda cerrahi sağaltım yapılabilir. Etkinliği çok iyidir.