Reflü Tedavisi, Cerrahi Tedavi

Reflü, özellikle de mide fıtığıyla birlikte olduğu zaman insanın yaşam kalitesini çok etkiler.

Cerrahi tedavi, gastroösofageal reflü hastalığının mekanik kökenini ortadan kaldıran tek tedavi yöntemidir. Gerçek anlamda kalıcı tedavi sadece cerrahi yöntemle sağlanabilmektedir. 10 yıllık dönemde yapılan prospektif randomize kontrollü çalışmalar, deneyimli cerrahların büyük serilerinde, cerrahi tedavilerin %90'ın üzerinde başarılı olduğunu göstermektedir.

Cerrahi tedaviyi tercih eden hastaların %93'ünde hiçbir şikayet belirtilmemiş ve ilaç kullanımına gerek olmamıştır. Cerrahi tedavide başarı oranı cerrahi ekibin bu konudaki deneyim ve uzmanlığıyla doğrudan ilintilidir.

İlaç tedavisinin başarılı olmadığı ileri düzey yemek borusu hasarı olan kişilerde
Uzun dönem ya da yaşam boyu ilaç kullanmak istemeyen genç hastalarda
İlaç tedavisinin başarılı olduğu ancak ilaç bırakılınca şikayetleri yeniden başlayan hastalarda
Tedavilere rağmen, kronik öksürük, ses kısıklığı, astım ve kronik boğaz ağrısı şikayetleri geçmeyen hastalarda
Yemek borusunda reflü hasarına bağlı hücresel değişim (Barrett Ösofagus) oluştu ise
4 cm nin üzerinde büyük fıtığı olan hastalarda
Yaşam tarzı değişikliklerinin yaratacağı endişeler, ilaç tedavisinin süresi ve maliyeti göz önüne alınarak cerrahi tedavi düşünülmelidir