KANSER RİSKİ DAHA FAZLA

İlaç kullanan hastalarda kanser riski daha fazla!

Sürekli ilaç kullanan ve yakınma hissetmeyen hastalarda gastroskopi kontrolü daha az ya da hiç yapılmıyor.

Pittsburg Üniversitesi tarafından yapılan ve Archives of Surgery dergisinde yayınlanan çalışma ilaç tedavisi kullanan ve reflü belirtilerini çok az ya da hiç hissetmeyen reflü hastalarında yemek borusu kanseri riskinin en yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Tipik olarak reflü yakınmaları olan hastalar sıklıkla gastroskopi yapılarak takip ediliyor ve eğer kanser öncülü Barrett gelişimi varsa bu erken evrede yakalanabiliyor. Ancak sürekli ilaç kullanan ve yakınma hissetmeyen hastalarda gastroskopi kontrolü daha az ya da hiç yapılmıyor. 769 reflü hastası üzerinde yapılan çalışma ilaç kullandığı için yakınması olmayan ancak reflüye bağlı yemek borusu hasarı devam eden hastalarda Barrett yemek borusu ve kanser oluşma riskinin %61 daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.