MİDE KANAMASI VE REFLÜ

Mide Kanaması ve Reflü

Ağızdan kan gelmesi ya da siyah renkte dışkılamak, mide-bağırsak sisteminin üst bölümünde bir kanama olduğunun göstergesidir.

Mide kanaması ön tanısıyla yapılan endoskopik incelemelerin yaklaşık %8 ile %15'inde kanama odağının yemek borusu olduğu saptanmaktadır.

Yemek borusundaki kanamanın nedeniyse karaciğer hastalıklarında oluşan varisler ya da çoğu kez reflü nedeniyle oluşmuş hücresel hasar ve/veya ülserlerdir. Reflünün oluşturduğu hücresel hasar zamanında kontrol altına alınmazsa önce erozyonlara (yüzeyel hücrelerde dökülme), sonraki aşamalardaysa ülser ve ciddi kanamalara neden olabilmektedir. Kanama, reflü hastalığının takibinde bir alarm semptomudur.