MİDE KANSERİ VE REFLÜ

Mide Kanseri ve Reflü

Yaygın kanının tersine, reflü ve mide kanseri arasında nedensel bir ilişki yoktur.

Kronik reflünün neden olduğu hücresel değişimler (İntestinal Metaplazi – Barrett Ösafagus) zamanında ve kalıcı şekilde tedavi edilmediği durumda, yemek borusu kanseri riskini arttırır. Bu risk hücresel değişimin görülmediği kronik reflüde normalin 40 katı, Barrett Ösafagus oluştuğunda ise normalin yaklaşık 120 katıdır.

Reflü hastalarının kronik dönemde yüzde 10 ile yüzde 20'sinde Barrett Ösafagus oluştuğu gözlenmiştir. Takiplerde ise yemek borusu kanseri oluşma riski yıl boyunca yüzde 0,5'lik bir orana sahiptir.

Mide kanseri riskini arttıran nedenler içinde kronik Helicobakter Pylori enfeksiyonu öne çıkmaktadır. Ancak Helicobakter Pylori enfeksiyonu çoğu kez midede asit salgılanmasını azalttığından, genellikle reflü yakınmalarının azalmasına yol açar.