MİDE YANMASI VE GÖĞÜS AĞRISI

Mide Yanması ve Göğüs Ağrısı

Yanma ya da göğüste yanma, reflüde en sık karşılaşılan yakınmalardan biridir. Göğüs kafesinin bitiminde, daha yukarıda ve hatta boğazda hissedilebilir.

Bazı hastalar bu şikayeti 'kulağıma kadar yanma' şeklinde tanımlarlar. Tedaviden önce kardiyolojik ve/veya akciğerlerle ilgili herhangi bir sorun olmadığı mutlaka ortaya konmalıdır.

Reflüde oluşan yanma ve ağrının kaynağı, mide içeriğiyle temas eden yemek borusu hücrelerinde oluşan hasardır. Reflü, ne kadar uzun süreli ve ne kadar yukarı çıkıyorsa, yanma hissi de o oranda fazla algılanmaktadır.Bazı hastalarda ise yanma yalnızca boğazda duyumsanmakta göğüste yakınma oluşmamaktadır. Daha önceki reflü atakları, hücreyi daha duyarlı hale getirmekte (sensitizasyon) ve hem asit hem de alkali reflüsünde ağrı ve yanma algısının daha çok duyumsanmasına neden olmaktadır. Süreğen (Kronik) reflüde oluşan ve hücreler arasındaki sıkı bağların (tight junction) açılmasına neden olan yıkım, normalde hücrelerin altında olan algılayıcıların doğrudan asit ve alkali sıvıyla temas etmesine neden olmakta ve yanma/ağrı hissi oluşmaktadır. Yalnızca gaz çıkışının (geğirme) olduğu durumlarda asit buharına bağlı yanma algılanabilir.

Reflü sağıltımından (tedavi) sonra, patolojik reflüsü olmayan hastalarda zaman zaman algılanan yanmanın uzun süreli hastalık nedeniyle oluşan aşırı duyarlılıktan (santral hipersensitivite) kaynaklandığı ve böyle bir durumda algının kaybolmasının uzun zaman aldığı bilinmektedir.