OBEZİTE VE REFLÜ

Obezite ve Reflü

Obez kişilerde yemek borusundaki hareket bozuklukları normal kişilere oranla çok daha fazla (%35 ile %40) görülmektedir. Yemek borusu hareketindeki bozukluklar reflü oluşumuna direkt neden olabilmektedir.

Obezite (şişmanlık) ve reflü arasındaki ilişki pek çok bilimsel çalışmayla kanıtlanmıştır. Obezite, özellikle de morbid obezitede (hastalık düzeyinde obezite) reflünün daha sık görülmesinin birkaç nedeni vardır.

1) Reflünün en sık rastlanılan nedeni olan mide fıtığı, obezite vakalarında normal kişilere göre çok daha fazla görülmektedir.

2) Karın içindeki aşırı yağlanma, karın içi boşluktaki basıncı arttırdığından (gebelik dönemine benzer şekilde) reflü oluşumu kolaylık kazanmaktadır.

3) Obezitenin oluşumunda nedensel etkisi olan beslenme bozuklukları reflü oluşumunu kolaylaştırmaktadır.