ÖKSÜRÜK VE REFLÜ ATAKLARI BAĞLANTISI

Öksürük ve reflü atakları arasındaki bağlantı ortaya kondu

Yeni geliştirilen bir ses kayıt sistemi öksürük ve reflü atakları arasındaki bağlantıyı ortaya koyuyor.

Kuru öksürük ya da gıcık öksürüğü olarak adlandırılan öksürüğün reflü ile ilintisi uzun süredir biliniyor. Ancak yaygın kullanılan asit ölçüm testlerinde öksürük atakları kayıt edilemiyor ya da hastalardan, öksürük olduğunda kendilerinin kayıt yapması isteniyordu. Bu durum ise çoğu kez olduğundan az bildirime ve yetersiz incelemeye yol açıyordu. Manchester Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı çalışmada ses kayıt sistemi ile birlikte yapılan asit ölçümlerinde öksürük ataklarından önce reflü olduğunun belgelendirilmesi neden-sonuç ilişkisini net olarak ortaya koydu.

Araştırma ayrıca eğer reflü ve buna bağlı öksürük çok uzun süre devam ederse öksürük ataklarının asit kaçışından bağımsız olarak süreklilik kazanabileceğini ortaya koyuyor. Bu bulgu ise cerrahi onarım yapılmayan reflü hastalarında ilaç tedavisinin öksürüğü kesmedeki başarısızlığını açıklıyor.