ELEKTRİKSEL UYARI YÖNTEMİ

Reflü Cerrahisinde Elektriksel Uyarı Yöntemi

Amerikan Gastroenteroloji Kolejinin 2012 kongresinde sunulan sonuçlar LES-EST (yemek borusu alt büzücü kasının elektriksel uyarısı) yönteminin erlken dönemde reflü hastalarında yaralı olduğunu ortaya koyuyor.

Mayo Klinik gastroenterolojik fizyoloji ve mitilite program yöneticisi Dr.Michael Crowell mide asitinin midede olmasının fizyolojik bir gereksinim olduğunu ve bu yüzden süreğen reflü hastalarında bu asiti yok eden ileçların kullanımı yerine daha kalıcı ve insan doğasına uygun yöntem arayışında olduklarını belirtiyor.

Araştırmacılar en az bir yıldır reflü yakınması olan ve ilaca en azından bir miktar cevap veren hastalarda laparoskopik yöntemle yemek borusu alt büzücü kasına elektrik uyarısı veren elektrotları yerşetirerek bir çalışma yapmışlar. EndoStim adı verilen ve Hollandalı bir şirket tarafından üretilen cihaz 12 ay boyunca denenmiş.Büzücü kasa 20 Hertz ,220 mus,3 ila 8 mAmp uyarı ile büzücü kasın kapanması için uyarı verilmiş.

Elde edilen erken dönem sonuçlarda hastaların yaşam kalitesi skorlarında belirgin iyileşme, %77 sinde ise asit ölçümlerinde normalleşme sağlanmış. 1 hasta dışında çalışmadaki diğer tüm hastalar ilaçlarını bırakabilmişler.

Dr. Crowell erken dönem sonuçların umut verici olduğunu ancak yöntemin yinede cerrahi bir yöntem olduğu ,hastaların bir akü benzeri cihaz taşıma zorunluluğu olduklarını belirtiyor ve başarının altın standart olan Laparoskopik Nissen ameliyatı ile uzun dönemde karşılaştırılması gerekeceğini belirtiyor.