REFLÜ TEDAVİSİNDE YENİ YÖNTEM

Reflü Tedavisinde Yeni Yöntem

Şubat 2013'de New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan çalışma ile reflü cerrahisinde yeni bir yöntem olan Linx sistemi hakkında bilgi verildi.

Keck Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. John Lipham'ın başkanlığındaki ekip tarafından yapılan çalışmada süreğen reflü yakınması olan 100 hastada Linx yöntemi uygulanarak erken dönem sonuçları değerlendirilmiş.Daha önce tedavilerinde ilaç kullanan hastaların büyük kısmında reflü yakınmalarınıın yok olduğu ve 10 hastanın 9 unda ameliyat sonrasında genel sağlık durumu ile ilgili memnunluk saptandığı bildiriliyor. Bu oran ameliyat öncesi ilaç kullanma döeneminde %13 olarak saptanmış.Keck üniversitesi bu yöntemle ilgili çalışmaların yapıldığı 14 merkezden biri.

Linx yöntemi manyetik özellik taşıyan ve titanyumdan yapılmış olan bilezik şeklindeki topçukların mide kapağı etrafına yerleştirilmesini ifade ediyor.Yemek yutma ve gıdanın buradan geçmesi sırasında toplar birbirinden uzaklaşıyor ve geçişe izin veriyor. Yemek sonrası dönemde ise manyetik olarak bu bölgeyi kapatıyorlar.Yöntem laparoskopik olarak uygulanıyor ve yaklaşık 20 dakika sürüyor. Deneyimin artması ile birlikte günübirlik cerrahi şeklinde uygulanabilir olması öngörülüyor.

Dr. Lipman yöntemin orta düzeyde reflüsü olan ve ilaç kullanmak istemeyen yada ilaçdan yüz güldürücü sonuç almayan hastalarda uygulanabileceğini ancak uzun dönem güvenlik ve etkinlik belirlenmesi için uzun süreli çalışmalar gerektiğini söylüyor.

Bilyeler titanyumdan yapıldığından bu hastalar ameliyat sonrasında MR çektiremiyorlar.