UYKU APNESİ VE REFLÜ RİSKİ

Uyku apnesi hastalarında reflü riski yüksek

Uyku apnesi (uykuda geçici nefes durması) hastalarında mide barsak sistemi ile ilgili hastalıkların çok sık olduğu açıklandı.

Amerikan Otolaringoloji (Kulak Burun Boğaz), Baş ve Boyun Cerrahisi Akademisi'nin San Diego'da yapılan yıllık kongresinde yayınlanan bildiride polisomnografi cihazı ile uyku apnesi olduğu belgelenmiş kişilerde, gastroskopi yapılarak ek mide barsak sistemi hastalıkları araştırılmış. Uyku apnesi olan hastaların %83.3'ünde gastroskopide ek hastalığa rastlanmış. Bunlar arasında en sık görülen hastalık ise Hiatal Herni'ye (mide fıtığı) bağlı reflü hastalığı. Bu hastaların %45'inde erosiv ösofajit (kronik reflüye bağlı yemek borusu hasarı) saptanmış.

Bu bulgular ışığında araştırmacılar, uyku apnesi nedeni ile uyku laboratuarında tetkik edilen hastalara mutlaka gastroskopi de yapılması gerektiğini ve mide fıtığı varlığında uyku apnesinin kalıcı tedavisi için apneye yönelik tedavinin yanısıra mide fıtığının cerrahi tedavi seçeneğinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyorlar.