Uyku Bozuklukları ve Reflü

Reflünün uyku üzerinde ki etkileri Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayımlanan üç yeni çalışmada irdeleniyor.

Reflü, asit, safra ve pankreas sıvısı içeren mide içeriğinin yemek borusuna gelmesi ve uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun kendini bu mide içeriğinden koruma özelliğinin yok olmasından kaynaklanır. Erişkinlerin yaklaşık %20'sinde reflü görülmektedir.

Gastroösofageal reflü hastalığı (GÖRH ) Amerikan toplumunun yaklaşık % 40 ını etkiliyor. Uyku bozukuluğunu gidermek için verilen uyku düzenleyici ilaçlar ise ( örn. zolpidem ) reflünün hissedilmemesini sağladığından gece oluşan reflü hasarının çok artmasına neden oluyor.

Thomas Jefferson üniversitesinden Dr.Anthony J.DiMario uyku bozukluğu olan kişilerin yaklaşık % 15 ila 30 unda tanı konulmamış reflü hastalığı olabileceğini belirtiyor.Bu durumda reflü olasılığının araştırılmadan doğrudan uyku düzenleyicilerin verilmesinin gece oluşan reflü ataklarını maskeleyeceğinden hasarın artmasına ve geç tanıya neden olabileceğini belirtiyor.Dr.DiMario ilaç sayesinde kişilerin reflü ataklarında uyanmamasının yemek borusunda hasarın ilerlemesine yol açabileceğini ,aslında yemek borusunda kanser öncülü olan Barrett ösofagus oluşumunda gece reflüsünün en önemli etken olduğunu belirtiyor.

Reflünün tetiklediği bu uyku sorunları ise hem yaşam kalitesinde bozulmaya hemde süreğen uykusuzluk nedeni ile iş gücü kaybına ve daha sık hastaneye gitme gerekliliğine yol açıyor.

Araştırmacılar gece oluşan reflü ataklarını normalde % 89 uyanma ile sonuçlanırken uyku ilacı kullanan kişilerde bu oranın % 40 lara indiğini belirtiyorlar.Süreğen reflü hastası olmayan deneklerde reflü atakları 3 saniye sürerken uyku ilacı alanlarda bu süre 40 saniyeye uzuyor. Reflü hastalarında ise plasebo (etkisiz ilaç) kullanan deneklerde reflü süresi 20 ila 55 saniye iken uyku ilacı kullanan deneklerde bu sürenin 4 ila 8 dakikaya kadar uzadığı belirtiliyor.

Gece oluşan reflü yakınmaları hem uykuya dalma hemde gece uykudan uyanma sorunu oluşturduğundan Dr.Susan C. Bolge nin yayınında ,11685 kişi ile yapılan araştırmada reflü hastalarını %88.9 u geceleri reflü atağı yaşadıklarını ,% 49 u uykuya dalmakta zorluk çektiklerini % 58.9 u ise uykudan sık uyandıklarını belirtiyorlar.

Reflünün tetiklediği bu uyku sorunları ise hem yaşam kalitesinde bozulmaya hemde süreğen uykusuzluk nedeni ile iş gücü kaybına ve daha sık hastaneye gitme gerekliliğine yol açıyor.